Zamki to ten rodzaj zabytkowej budowli, która często budzi żywsze uczucia niż pałace, co widać po zainteresowaniu turystów. W zasadzie cała Polska jest pełna zamków, chociaż najwięcej jest ich na Dolnym Śląsku. Było to region bogaty, dobrze zagospodarowany, ale w średniowieczu podzielny między wiele piastowskich księstw. Stosunki między nimi układały się różnie, a o Dolny Śląsk rywalizowali władcy sąsiednich krajów. Stąd potrzeba obrony, a więc również budowy zamków. W średniowieczu powstało dużo murowanych zamków, często na miejscu dawnego grodu słowiańskiego. O lokalizacji decydowały względy obronne. W tym czasie powstało dużo zamków budowanych z kamienia, które na dolnym Śląsku były podstawowym materiałem budowlanym, który pozyskiwano z bezpośredniego otoczenia. Często był to materiał mniej trwały i dzisiaj te zamki są w dużej części ruiną. Cześć zamków zniszczono w wojnach, część przebudowano w stylu renesansowym, otynkowano, ozdabiano i wiele takich zamków przetrwało do dzisiaj, bądź zostało odbudowanych po II wojnie światowej. Ciekawe ruiny zamków dolnośląskich to Bolczów, Bolków, Chojnik, Grodno. Więcej na stronie https://discover.pl/zamki-dolnego-slaska/

W północno wschodniej Polsce zamki budowali głównie Krzyżacy, a poza nimi biskupi i kapituły. Z braku kamieni były to zamki budowane z cegieł, a to przyczyniło się do tego, że dzisiaj wiele z tych zamków możemy podziwiać w niewiele zmienionej formie. Przetrwały wieki, dzięki solidnej budowie. Jeśli popatrzymy na mapę, to zobaczymy, że mniejszy lub większy zamek, albo chociaż ruina zamku krzyżackiego jest praktycznie rozłożony równomiernie. Krzyżacy budowali zamki nie dalej niż o dzień drogi. Ze względów obronnych. Zamki krzyżackie były dość regularne, były to zamki w typie kasztelu, z kilkoma skrzydłami i wewnętrznym dziedzińcem. Układ pomieszczeń był dostosowany do potrzeb. Zamki prokuratorskie lub urzędnicze były skromniejsze, zamki komturskie były zazwyczaj zamkami konwentualnymi, czyli były również klasztorem, a więc miały więcej niezbędnych pomieszczeń. Pomimo regularności nie było jednego typowego planu zamku, budowano je zgodnie z potrzebami. Zamki biskupie i kapitulne budowane na terenie państwa krzyżackiego były podobne do zamków zakonu, ale oczywiście różniły się rozkładem pomieszczeń. Największym zamkiem krzyżackim jest zamek w Malborku i Gniewie, natomiast pięknym zamkiem biskupim jest zamek w Lidzbarku Warmińskim. Więcj o zamkach krzyżackich – https://discover.pl/mapa-zamkow-krzyzackich-w-polsce/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *